Inbjudan Tidprogram Startlista

Uppdaterad: 2008-01-27

Start
Uppåt

 

IDM-IJDM 17-Seniorer, Sätra hall
26-27 januari 2008

Arrangeras i samarbete med Väsby IK

Dagsprogram: se nedan 

Klassindelning: Tävlingen är åldersbunden för klasserna 17 resp. 19 år (alltså i 17-årsklassen tävlar endast aktiva födda 1991 och i 19-årsklassen tävlar aktiva födda 1989 eller 1990).

Anmälan: skall vara oss tillhanda senast torsdag 17 januari 2008, kl. 17.00 under adress:

Arrangörsgruppen
c/o Stockholms Friidrottsförbund
Smidesvägen 5
171 41  SOLNA

anmälan kan även göras per fax 08-98 78 58

eller per e-mail:pelle.sundelius@stockholmsidrotten.se

Glöm inte ange födelseår ! OBS! Ange årsbästa 2007/2008 i samtliga löpgrenar.

Anmälningsavgift:  60:-/grenstart

insättes i samband med anmälan på pg 458 61 16-8, Arrangörsgruppen

Efteranmälan: endast tävlingsdagen i mån av plats senast 1 timme före resp. grenstart och mot dubbel avgift. Ev. stopp för efteranmälningar kungöres i PM (se nedan).

Tidsprogram:  Tidsprogram och PM kommer att finnas på vår hemsida i början av vecka 4.

Upplysningar: Pelle Sundelius, tel. 08-627 40 26

DAGSPROGRAM

Lördag 26 januari Klass Född år Söndag 27 januari

60 m, 400 m, 1500 m, stav, tresteg, kula

M

 

200 m, 800 m, 3000 m, 60 m h, höjd, längd

60 m h, höjd, längd

P19

1989-1990

60 m, 400 m, 1500 m, stav, tresteg, kula

60 m h, höjd, längd

P17

1991

60 m, 400 m, 1500 m, stav, tresteg, kula

200 m, 800 m, 3000  m, 60 m h, höjd, längd

K

 

60 m, 400 m, 1500 m, stav, tresteg, kula

60 m, 400 m, 1500 m, stav, tresteg, kula

F19

1989-1990

60 m h, höjd, längd

60 m, 400 m, 1500 m, stav, tresteg, kula

F17

1991

60 m h, höjd, längd

Grenprogrammet är utformat så att 17- resp. 19-åringar kan delta även i seniorklassen.

Avgift utgår dock i varje klass för sig.

Prel.tävlingsstart 09.00 bägge dagarna

Tävlingen är ”öppen”, d v s deltagare från andra distrikt är välkomna!

Alla rundbanelopp avgöres i seedade A-B-C-finaler efter angivna tider.

Försöksseedning på 60 m och 60 m häck efter angivna tider.