Inbjudan Tidsprogram Startlista

Uppdaterad: 2008-05-31

Start
Uppåt

 

Senior-DM

Tidsprogram

     
     
             
    TISDAG 27/5 SÄTRA        
18:30 K 100 m fö (11)            
18:50 M 100 m fö (17)            
19.00   K tresteg (6)   M+K diskus (5+1)    
19:10 M 1500 m fi (7)            
19:20 K 1500 m fi (7)            
19:40 K 100 m fi            
19:50 M 100 m fi             
             
    ONSDAG 28/5 SÄTRA        
18:30 K 400 m h  fi (4) K höjd (5)          
18:45 M 400 m h fi (3)            
18:50              
18:55 K 200 m fö (17)            
19.00       M+K slägga (3+3)    
19:10 M 200 m fö ev. fi (10) M längd (6)          
19:25 M 800 m fi (2)            
19:35 K 800 m fi (6)            
19:50 M 5000 m fi (7)            
20;15 K 200 m fi             
20:20 M 200 m ev. fi            
             
    TORSDAG 29/5 SÄTRA        
18:30 K 100 m h fi (6) m höjd (2)   M+K spjut (5+4)      
18:45 M 110 m h fi (3)            
19:00 K 400 m fi A- (15)            
19:10   K längd (18)          
19:30 M 400 m fi A- 76)     M+K kula (5+4)      
19:45 M 3000 m h fi (3)            
             
OBS ! M tresteg och M+ K stav utgår ur programmet. Noll föranmälda !      
             
OBS !  Om försök utgår p.g.a. för få avprickade, går finaler vid försökstid !       
             
             
AVPRICKNING:            
Senast 45 min. före resp. grenstart. Avprickningslistorna finns på hallens anslagstavla intill målhuset.
             
NUMMERLAPPAR:            
Utlämnas 1 tr. upp i målhuset eller i händelse av vackert väder vid målhuset.      
             
EFTERANMÄLAN:            
I mån av plats, senast 60 min. före resp. grenstart vid nummerlappsutlämningen.      
             
EGNA REDSKAP:            
Invägning och kontroll av egna redskap senast 60 min. före resp. grenstart vid målhuset.    
             
SLÄGGA:            
Genomföres på kastplanen, som ligger strax utanför idrottsplatsområdet.